Organisatie

Fin Eureka richt zich als organisatie binnen de zakelijke dienstverlening met name op het ontwikkelen, beheren en exploiteren van eigen bedrijfslabels, geregistreerd onder diverse domeinnamen. In die bedrijfslabels staat de behoefte van diverse doelgroepen binnen een aantal marktsegmenten centraal. Daarin spelen educatie, opleiding, training, coaching en ontwikkeling een belangrijke rol. Een aantal van die doelgroepen zijn studenten, (startende) ondernemers en hoog opgeleide (langdurig) werkloze jongeren. Elk ontwikkeld bedrijfslabel dat binnen Fin Eureka in beheer is, wordt volledig aangestuurd door een vakdeskundig professional. Bij de ontwikkeling van onze bedrijfslabels worden ervaren professionals alsmede creatieve en ondernemende jonge professionals betrokken, die (bijna) hun studie hebben afgerond op hbo- en/of wo-niveau. Ook worden er binnen Fin Eureka diverse soorten stages aangeboden voor de duur van maximaal tien maanden. Fin Eureka is in bepaalde mate maatschappelijk betrokken door jonge professionals kansen te bieden. Ook via onze Foundation willen we als organisatie een maatschappelijke bijdrage leveren door middel van sponsoring van lokale projecten en het geven en leveren van een bijdrage aan goede doelen. Daarnaast levert Fin Eureka ten behoeve van een vaste klantengroep diverse zakelijke diensten op het gebied van opleiding, training, coaching en toetsontwikkeling.

Geschiedenis

Fin Eureka is ontstaan vanuit een vroeger onder eigen naam opererend financieel adviesbureau (1989-2000) dat zich uitsluitend bezighield met financiële planning en belasting. Fin Eureka is in het jaar 2000 opgericht, waarbij advies en bemiddeling binnen de financiële dienstverlening en makelaardij centraal stond. Na de komst van de Wet op het financieel toezicht in 2007 is binnen Fin Eureka besloten om de onderneming te wijzigen in een instituut voor opleiding, training en coaching binnen de financiële dienstverlening. We wilden graag onze ontwikkelde expertise in de financiële branche gaan overbrengen aan (financiële) adviseurs. Vanwege het grote succes daarmee is Fin Eureka zich als vakopleidingsgroep in de loop van de tijd ook gaan richten op meerdere segmenten van opleiding, training en coaching. Met name marketing, communicatie en bedrijfseconomie waren daarin belangrijke onderdelen. Inmiddels is Fin Eureka uitgegroeid tot een volwaardige speler binnen de zakelijke dienstverlening. Een groot deel van de dienstverlening vindt vanaf 1 januari 2015 plaats met eigen ontworpen bedrijfslabels. Daarnaast blijft Fin Eureka zich deels ook nog bezighouden met (educatieve) dienstverlening ten behoeve van een vaste klantengroep.

Kwaliteit

Fin Eureka besteedt veel aandacht aan kwaliteit. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kunt u ons daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Wij zullen dan na schriftelijke ontvangst zo spoedig mogelijk contact met u opnemen, doch uiterlijk binnen veertien dagen.

Fin Eureka legt dossiers aan van cliëntencontacten. Bij verwerking van persoonsgegevens wordt voldaan aan de regeling van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. Daarmee wordt uw privacy gegarandeerd.

Fin Eureka is in het bezit van een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Kosten

U wordt door Fin Eureka in alle gevallen vooraf volledig geïnformeerd over de kosten van de zakelijke dienstverlening.